Een flinke steun in de rug

Elke leerling loopt wel eens tegen studieproblemen aan op school. Voor die leerling biedt onze huiswerkbegeleiding uitkomst.

Lees meer
Volledige ondersteuning

Voor leerlingen met specifieke gedrags- of persoonlijkheidsproblemen bieden we intensieve en professionele begeleiding aan onder leiding van een orthopedagoog.

Lees meer
Tijdelijke hulp voor een vak

Bijles is de oplossing voor leerlingen die moeite hebben met een specifiek onderdeel van een vak. Wij zoeken dan een docent (of student) die één-op-één uitleg geeft tot de moeilijke stof begrepen wordt.

Lees meer
Structurele hulp voor vak

Voor 'zware' vakken, die langdurig ondersteund moeten worden is deze begeleiding bestemd. Wekelijks kan groepsgewijs onder begeleiding van een vakdocent 2 uur gewerkt worden aan het huiswerk en de taken voor dat vak.

Lees meer

UPHILL STUDIEBEGELEIDING ZET ZICH IN VOOR:

• Betere schoolresultaten en -prestaties voor leerlingen
• Meer motivatie en plezier in het leren 
• Zelfstandigere en meer zelfverzekerde leerlingen
• Meer sociale vaardigheden en een grotere weerbaarheid van leerlingen

Uphill Studiebegeleiding

Wij hebben –tot nu toe- (korte periode einde schooljaar) prima ervaringen met HIL, omdat:
·         er goed structuur en overzicht geboden wordt;
·         geweldig dat er - indien gewenst - een orthopedagoog betrokken is;
·         fijn dat het op Dalton zelf gegeven wordt;
·         flexibel in afspraken!

Intensieve studiebegeleiding Planning en organisatie
Uphill Studiebegeleiding

"Dankzij de goede huiswerkbegeleiding is het gelukt om mijn cijfers op te halen en te worden bevorderd naar Havo 5."

Bijles Taalvaardigheid
Uphill Studiebegeleiding

Dankzij Hil heeft onze dochter achterstanden kunnen wegwerken en is ze glansrijk overgegaan. Ook is voorkomen dat we hebben thuis de politieagent hebben moeten zijn. Hulde..

Wie zijn wij?

Rienk Bijlsma
Rienk Bijlsma
Rienk Bijlsma
Manager Uphillstudiebegeleiding – locatie Dalton Den Haag

Welkom op de site van Uphill studiebegeleiding.